Nyt

Generalforsamling 2018 i Gl. Skejby Beboerforening

25/02/2018

Gl. Skejby Beboerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.30 hos Tonny og Maja på Nedergårdsvej 8

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formand Anne Ramlov
 4. Beretning fra Stiudvalget ved Filippo D’Andrea
 5. Regnskabet ved kasserer Tonny Petterson
 6. Forslag ang. etablering af støjvold langs Paludan Müllersvej 7. Forsla gang.vold/beplantning langs Skejbybakkevej
 7. Forslag ang. ændring af byens navn til Gl. Skejby
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen består af:

 • Formand Anne Ramlov, Nedergårdsvej 75
 • Kasserer Tonny Petterson, Nedergårdsvej 8
 • Jane Elisabeth Thomsen, Nedergårdsvej 41
 • Jacob Poulsgaard Tjørnholm, Nedergårdsvej 9
 • Rasmus Dejenfelt, Nedergårdsvej 95
 • Filippo D’Andrea, Humlehusvænget 3
 • Anna Andersen, Nedergårdsvej 16
 • Ulla Berndt, Nedergårdsvej 65A
 • Lone Justesen, Nedergårdsvej 30 (suppleant)

På valg er Tonny Petterson (genopstiller), Rasmus Dejenfelt (genopstiller), Filippo D’Andrea (genopstiller) og Lone Justesen (genopstiller)

Revisor er John Jakobsen, Nedergårdsvej 37 og suppleant Mogens Krarup, Nedergårdsvej 12.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsætte skriftligt og være formanden, Anne Ramlov, Nedergårdsvej 75, Skejby i hænde senest den 1. marts 2018

Husk at for at deltage i generalforsamlingen skal kontingentet for 2018 være betalt.

Kom og vær med til en hyggelig aften – generalforsamlingen er en god mulighed for at hilse på naboerne i en tid, hvor man måske ellers ikke får set for meget til hinanden. Det er også en god mulighed for at byde ind med ideer til arrangementer. Bestyrelsen ser frem til at hilse på ”gamle” som nye skejby- boere.

Der serveres et let traktement, øl og vand samt kaffe.

Vel mødt!

Vi håber du/I vil støtte vores forening. Prisen er kun

150 kr. årligt for et familiemedlemskab 75 kr. årligt for en enkelt person

Kontingentet kan indbetales på gironr. 147-0043, overføres til konto reg.nr. 1551 konto 1470043 i Danske Bank eller indbetales via MobilePay på 13016 Husk at anføre adresse, så vi kan se hvem betalingen kommer fra.

Der bliver ofte fremsendt girokort fra LST- beboerforening - det er selvfølgeligt frivilligt om man ønsker at være medlem heraf - men det er ikke Gl. Skejby Beboerforening I bliver medlem af ved at betale dette.

Vi håber du/I vil støtte vores forening. Prisen er kun

150 kr. årligt for et familiemedlemskab 75 kr. årligt for en enkelt person

Kontingentet kan indbetales på gironr. 147-0043, overføres til konto reg.nr. 1551 konto 1470043 i Danske Bank eller indbetales via MobilePay på 13016 Husk at anføre adresse, så vi kan se hvem betalingen kommer fra.

Der bliver ofte fremsendt girokort fra LST- beboerforening - det er selvfølgeligt frivilligt om man ønsker at være medlem heraf - men det er ikke Gl. Skejby Beboerforening I bliver medlem af ved at betale dette.

Postet i Generalforsamling af Kaspar Rosengreen Nielsen | 0 kommentarer