GL. SKEJBY

Beboerforeningen

Gl. Skejby Beboerforening er en forening, der forsøger at skabe aktiviteter, som bl.a. øger det sociale samvær for områdets beboere - uanset køn og alder.

Årets gang i Gl. Skejby Beboerforening består primært af faste indslag/arragementer hvortil bestyrelsen traditionen tro indkalder og planlægger. På den årlige general-forsamling vælges dels en bestyrelse, dels nogle suppleanter samt 2 revisorer – alt foregår på frivillig basis.

Gl. Skejby er medlem af LSTK Fællesråd (Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted), og har en repræsentant fra Gl. Skejby siddende i forretningsudvalget i LSTK. Se i øvrigt hjemmesiden for mere information om Fællesrådets arbejde.

Beboerforeningen har desuden denne hjemmeside, som vedligeholdes og opdateres på frivillig basis. Desuden faciliterer beboerforeningen den såkaldte "Skejbyliste", som er en e-mail distributionsliste, som alle tilmeldte kan ytre sig på.

BLIV MEDLEM

Det er muligt at blive medlem af beboerforeningen ved at betale et årligt på kontingent på kun 150,00 kr. pr. husstand eller 75,00 kr. for et enkelt medlem. Indbetaling kan foregå på følgende vis:

Husk at anføre adresse, så vi kan se hvem betalingen kommer fra.

Bestyrelsen

Formand

Robert Møldrup Axelsen,
Nedergårdsvej 39A
8200 Århus N
E-mail: robert.moldrup.axelsen@gmail.com
T
elefon: 51 97 73 53

Logo

Således ser Gl. Skejby Beboerforenings logo ud. Det er designet og lavet af Waleed Y. Majeed (”Walle”).