en-U Gl. Skejby

Generalforsamlingen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Gl. Skejby én gang årligt, og inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelsen udsendes af den fungerende bestyrelse, på baggrund af vedtægtsbestemmelserne.
På trods af den uformelle mødeafvikling, er der altid en faste agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Beretning.
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

Referater og dokumenter

Økonomi/regnskab

Vedtægter