GL. SKEJBY

Gl. Skejby kirke

Præster og kirkefunktionærer

Sognepræst, Torben Brink, Marie Belows Vej 14, Lisbjerg, 8200 Århus N., tlf. nr.: 8623 1232. E-post: tbr@km.dk. Træffes ikke mandag.

Læs mere om sognet her.

Graver

Adgang til kirken