Gl. Skejby <% dim strMailinglist, strRecipient, strPassword, strSMTP dim strPath, strEmail, strSenderName, strOriginator, strResult strMailinglist = "skejbylisten@glskejby.dk" 'Mailingliste strRecipient = "listserv@glskejby.dk" 'Navn på din listserv strSMTP = "websmtp.glskejby.dk" 'Den SMTP du vil sende mailen igennem strPath = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strEmail = Request.Form("email") strSenderName = Request.Form("name") strOriginator = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Function SendMail(strBody) ' Send til mailliste Set objMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") objMail.ISOEncodeHeaders = False obJMail.ContentTransferEncoding = "8bit" objMail.ServerAddress = strSMTP objMail.SenderName = strSenderName objMail.Sender = strEmail objMail.Subject = "" objMail.AddRecipient strRecipient objMail.Priority = 3 objMail.AddHeader "Originating-IP", strOriginator objMail.Body = strBody objMail.Execute Set objMail = Nothing End Function Function SendMail3(strType, strEmail, strName) ' Send til kunden Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") JMail.Logging = True JMail.Silent = True JMail.ServerAddress = "websmtp.glskejby.dk" JMail.Sender = "admin@glskejby.dk" JMail.SenderName = "Gl. Skejby Beboerforening" JMail.Subject = strType & " til Skejbylisten" JMail.AddRecipient strEmail ' JMail.AddRecipientBcc "admin@glskejby.dk" JMail.Priority = 3 JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ' ********** Her starter selve email-en JMail.Body = "Kære " & strName & vbCrLf & vbCrLf ' JMail.Body = "Kære beboer i Gl. Skejby" & vbCrLf & vbCrLf if strType = "Tilmelding" then JMail.AppendText("Bekræftelse af din tilmelding til Skejbylisten." & vbCrLf & vbCrLf) else JMail.AppendText("Bekræftelse af din framelding til Skejbylisten." & vbCrLf & vbCrLf) JMail.AppendText("Du kan når som helst vende tilbage og tilmelde dig igen..." & vbCrLf & vbCrLf) end if JMail.AppendText("I mellemtiden kan du altid følge med på www.glskejby.dk" & vbCrLf & vbCrLf) JMail.AppendText("Med venlig hilsen" & vbCrLf & vbCrLf) JMail.AppendText("Gl. Skejby Beboerforening" & vbCrLf & vbCrLf) JMail.AppendText("Bemærk: Du kan ikke besvare denne email" & vbCrLf) ' ********** Her slutter selve email-en If Not JMail.Execute Then Response.Write "ERROR MESSAGE: " & JMail.ErrorMessage & "
" & vbCrLf Response.Write "ERROR SOURCE: " & JMail.ErrorSource & "
" & vbCrLf Response.Write "LOG:
" & JMail.Log & "
" & vbCrLf End If End Function If Len(Request.Form("email")) = 0 Then %>

Skejbylisten


På denne side kan du ganske gratis og uforpligtende tilmelde eller framelde dig Skejbylisten - vores mailliste. Når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding kan du skrive til alle på listen på adressen: skejbylisten@glskejby.dk

Som gratis medlem af Skejbylisten modtager du bl.a. informationer fra Gl. Skejby Beboerforenings bestyrelse om nyheder og arrangementer. Skejbylisten bruges desuden til annoncering af "til salg", efterlysning af din bortløbne kat, svigermor eller lignende.

Indtast herunder:

<% Else Select Case Request.Form("submit") Case "Frameld" strResult = "leave " & strMailinglist & ", " & Request.Form("email") SendMail(strResult) SendMail3 "Framelding", Request.Form("email"), Request.Form("name") %> <% Case Else ' Tilmeld er standard så det også virker ved tryk på Enter. strResult = "join " & strMailinglist & ", " & Request.Form("email") & ", " & Request.Form("name") SendMail(strResult) SendMail3 "Tilmelding", Request.Form("email"), Request.Form("name") %> <% End Select End If %>